Wolni i Solidarni
forum
Rejestracja dostępna tylko dla członków partii Wolni i Solidarni.
Naszym celem jest przebudowa ustroju Polski w duchu solidaryzmu. Naszym projektem ideowym, społecznym i politycznym jest Najjaśniejsza Rzeczpospolita Solidarna. Chcemy, by centralne w niej miejsce zajmował samorealizujący się obywatel. Wolność rozumiemy jako swobodę wielorakich, odpowiedzialnych działań w przestrzeni publicznej.
Wolni i Solidarni
Chcemy - realizacji dobra wspólnego i współpracy, rozwiązywania konfliktów i kompromisu, godzenia sprzecznych poglądów i konkurencyjnych interesów.
Potrzebne zmiany
-Solidaryzm podstawą ustroju RP! -Obligatoryjne uznanie wyników referendum! -Gruntowna reforma wymiaru sprawiedliwości! -Profilaktyka w służbie zdrowia! -Rozwój samorządu gospodarczego! -Większe fundusze na naukę i kulturę! -Ograniczenie liczby kadencji samorządowców! -Stworzenie kolei wielkiej prędkości! -Podatek od wielkiego kapitału! -Zmiana kodeksu wyborczego i ordynacji wyborczej! -Rozwój taniego budownictwa mieszkaniowego!
Polityka
Politykę określamy jako formę aktywności ludzkiej budującą zaufanie, tworzącą warunki do zachowania i poprawy zasad życia. Za istotę polityki uznajemy rozstrzyganie i zarazem łagodzenie zbiorowych sporów i racji. Nie godzimy się na rozrywanie kraju na wrogie sobie ugrupowania polityczne i społeczne. Uważamy, że polityka nie może być uprawiana, jako walka grup i koterii o władzę, o sposób rządzenia, o dobra materialne, o wpływy. Taka polityka jest wyniszczającą naród i państwo rebelią w sferze wartości.